Uzinarea tablourilor de joasă tensiune, de distribuție până la 5000A, automatizări industriale și stații de epurare a apei , HVAC, instalații de compensare a factorului de putere până la 1000 KVAr, e.t.c.